Hyundai Kinh Bắc vinh danh CBCNV xuất sắc tháng 7.2022

16/08/2022 16:49 +07 - Lượt xem: 14980

🎉🎉 𝐕𝐈𝐍𝐇 𝐃𝐀𝐍𝐇 𝐂𝐁𝐂𝐍𝐕 𝐗𝐔𝐀̂́𝐓 𝐒𝐀̆́𝐂 𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐆 𝟕.𝟐𝟎𝟐𝟐

Tổng kết Tháng 07.2022 với nỗ lực, chăm chỉ lao động và được nhận được nhiều sự tin tưởng, tín nhiệm của Quý khách hàng- Hyundai Kinh Bắc xin được Chúc mừng Vinh danh CBCNV xuất sắc tháng 7:

🎉🎉 Chúc mừng Anh : 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄̂̃𝐍 𝐕𝐈𝐄̂́𝐓 𝐊𝐘̀ Nguyễn Vĩnh Kỳ- Tư vấn bán hàng phòng kinh doanh 2 – Đat danh hiệu: 𝐓𝐔̛ 𝐕𝐀̂́𝐍 𝐁𝐀́𝐍 𝐇𝐀̀𝐍𝐆 𝐗𝐔𝐀̂́𝐓 𝐒𝐀̆́𝐂 𝐍𝐇𝐀̂́𝐓 𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐆 𝟕.𝟐𝟎𝟐𝟐

🎉🎉 Chúc mừng Anh : 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄̂̃𝐍 Đ𝐔̛́𝐂 𝐓𝐇𝐔𝐀̣̂𝐍 Nguyễn Đức Thuận – Tư vấn bán hàng phòng kinh doanh 1 – Đat danh hiệu: 𝐍𝐇𝐀̂𝐍 𝐕𝐈𝐄̂𝐍 𝐂𝐇𝐀̆𝐌 𝐒𝐎́𝐂 𝐊𝐇𝐀́𝐂𝐇 𝐇𝐀̀𝐍𝐆 𝐓𝐎̂́𝐓 𝐍𝐇𝐀̂́𝐓 𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐆 𝟕.𝟐𝟎𝟐𝟐

🎉🎉 Chúc mừng Anh : 𝐋𝐄̂ 𝐆𝐈𝐀 𝐓𝐑𝐈𝐄̣̂𝐔 Triệu Hyundai Teraco – Tư vấn bán hàng phòng kinh doanh 2 – Đat danh hiệu: 𝐍𝐇𝐀̂𝐍 𝐕𝐈𝐄̂𝐍 𝐓𝐇𝐀̂𝐍 𝐓𝐇𝐈𝐄̣̂𝐍 𝐊𝐇𝐀́𝐂𝐇 𝐇𝐀̀𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐆 𝟕.𝟐𝟎𝟐𝟐.

Ngoài ra xin chúc mừng Anh : 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄̂̃𝐍 𝐕𝐀̆𝐍 𝐓𝐎𝐀̀𝐍 & 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄̂̃𝐍 Đ𝐔̛́𝐂 𝐓𝐇𝐔𝐀̣̂𝐍 – Đã xuất sắc đạt giải thưởng đặc biệt bán hàng và giải thưởng hỗ trợ MKT trong tháng 7.2022

🎊🎊 Xin chúc mừng và Cảm ơn những đóng góp và nổ lực của Các Anh, chúc các Anh sẽ đạt được nhiều danh hiệu trong năm 2022 và bứt phá doanh số trong những Quý tiếp theo. Chúc toàn thể ACE kinh doanh bùng nổ doanh số trong những tháng cuối năm 2022.

https://hyundai-kinhbac.vn/wp-content/uploads/2022/08/nguyen-viet-ky-min.jpg

 

https://hyundai-kinhbac.vn/wp-content/uploads/2022/08/nguyen-duc-thuan-min.jpg

 

https://hyundai-kinhbac.vn/wp-content/uploads/2022/08/le-gia-trieu-min.jpg

 
Bài xem nhiều.